Ανακοινώθηκε η διαδικασία εκτύπωσης της ετικέτας που θα εκδίδεται από το σύστημα υποβολής eΔΑΠΥ και θα επικολλάται στο φάκελο ή το κυτίο με τα παραστατικά που θα αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ και θα αφορούν το μήνα Μάρτιο 2016 και μετά.

Επιπρόσθετα στην ίδια περιοχή(προσωπικά μηνύματα), περιλαμβάνεται και ένα αρχείο συχνών ερωτήσεων για τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εκκαθάριση.

Καταληκτική ημερομηνία για το μήνα Μάρτιο, για την αποστολή των φυσικών παραστατικών προς τον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστεί η 28η Απριλίου 2016, Μ. Πέμπτη.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία ενημέρωσης-οδηγιών κάνοντας κλίκ στους παρακάτω συνδέσμους: