Με την 16/5 ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη κωδικοποίηση των εξετάσεων που αρχικά αφορούσε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφαρμόστηκε και στη κλειστή περίθαλψη από τον μήνα Ιούλιο. Θα πρέπει λοιπόν όσοι χρησιμοποιείται τις εξετάσεις που έχουν αλλάξει κωδικό να γίνει η προσθήκη αυτή και εντός της εφαρμογής Medicalinfo πριν προβείτε σε υποβολή αρχείου. Έχει αναρτηθεί οδηγός βήμα-βήμα (Κεφάλαιο 7. Παραμετροποίηση) στη τεκμηρίωση λογισμικού wiki.medicalinfo Επισυνάπτουμε την οδηγία του ΕΟΠΥΥ