Από τη 01/06/2016, το ποσοστό του ΦΠΑ για τις μονάδες υγείας, αυξάνεται από 23% σε 24%. Για να μεταβούν οι χρεώσεις από το 23% στο 24%, θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα.

  1. Να γίνουν όλες οι τιμολογήσεις με ημερομηνία έως 31/05/2016
  2. Να γίνουν όλα τα εισιτήρια – εξιτήρια του Μαίου
  3. Να ολοκληρωθούν όλες οι κινήσεις φαρμάκων, αναλωσίμων, εξετάσεων, θεραπειών
  4. Να υπολογιστούν οι χρεώσεις προς το ΕΔΑΠΥ
  5. Να υπολογιστεί και να καταχωρηθεί το τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ

Αφού γίνουν τα παραπάνω βήματα, θα επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνει η εισαγωγή του νέου ΦΠΑ όπως και να περάσουν οι χρεώσεις στο νέο ποσοστό. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι, κινήσεις “μπρος-πίσω” του ποσοστού ΦΠΑ των χρεώσεων, δεν είναι απλή υπόθεση και δεν θα γίνεται κατά το δοκούν.