Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπου του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους παρόχους για τις υποβολές από Ιανουάριο 2017 και εφεξής πως θα υποβάλλονται ξεχωριστά οι Έλληνες ασφαλισμένοι με ΑΜΚΑ και ξεχωριστά οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Ως Ευρωπαίοι πολίτες νοούνται οι εξής κατηγορίες:
Α) Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ).
Β) Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι – μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ΙΚΑ (Ξένος Φορέας) με ΑΜΚΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το επόμενο διάστημα θα γίνουν αλλαγές στο μηχανισμού του ΔΑΠΥ για να προστεθεί μία νέα επιλογή στη σύμβαση που θα αφορά τους Ευρωπαίους Ασφαλισμένους.

Το λογισμικό Medicalinfo ενσωματώνει διαδικασίες για την κάλυψη τέτοιων λειτουργιών οπότε και θα παραμετροποιηθεί ο αντίστοιχος μηχανισμός όταν δημοσιεύσει ο ΕΟΠΥΥ τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν έντυπα που θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική υποβολή θα προστεθούν εξίσου.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών θα δημιουργηθούν αντίστοιχα video με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν εντός του λογισμικού Medicalinfo για την υποβολή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ.