Στη προσπάθεια μας να παρέχουμε όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες υποστήριξης και επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών – πελατών μας, αναζητούμε πάντα νέα εργαλεία που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Έχοντας τα παραπάνω ως προτεραιότητα εφαρμόζουμε μία νέα μορφή επικοινωνίας με τις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας, με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη πληροφόρηση.

Αυτή τη φορά κάνουμε χρήση του κορυφαίου εργαλείου επικοινωνίας για επιχειρήσεις, slack (http://www.slack.com). Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας μας δίνεται η δυνατότητα να αποστέλλουμε στους συμμετέχοντες, άμεσα μηνύματα σχετικά με ενημερώσεις, νέα και διάφορη σχετική πληροφόρηση .

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργεί ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας, εκτός του email και του τηλεφώνου, όπου μπορεί ο κάθε χρήστης της κλινικής να αποστέλλει μία ερώτηση, απορία ή ακόμη και κάποιο αρχείο προς το support, δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο μία λειτουργία forum.

Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση προς όλους τους συνεργάτες γίνεται με όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας όπως email, facebook, twitter με βασικό στόχο την άμεση ενημέρωση των συνεργατών-πελατών μας. Με αυτή τη νέα προσθήκη θα υπάρχει ένα επιπλέον μέσο για την ακόμη καλύτερη επικοινωνία δεδομένου των επιπρόσθετων λειτουργιών που παρέχουν τέτοιου είδους πλατφόρμες όπως αυτή του Slack.

Σας παροτρύνουμε να μας αποστείλετε το email σας για να σας εντάξουμε σε αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Infolyseis Support Team.