Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών.

Χθες, 18/02/2019, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 468 που προσδιορίζει την τιμή του ημερήσιου νοσήλιού για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στα 41,97€ το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της νοσηλείας πλην του φαρμάκου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 27 του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β’/4898/2018) η ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να είναι έως οκτώ (8€) ευρώ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2019.