Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), σχετικά με τον χειρισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων πολιτών, αναγνωρίζοντας σε αυτούς νέα δικαιώματα και αυξάνοντας την προστασία τους.

Ο Κανονισμός αφορά κάθε επιχείρηση και φορέα, ιδιωτικό και δημόσιο που διατηρεί στοιχεία πελατών και χρηστών διαδικτύου, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι Τράπεζες και οι επιχειρήσεις Επικοινωνιών, Μέσων Ενημέρωσης και Διαφημιστικών.

Όσον αφορά τις Μονάδες Υγείας που επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να εναρμονιστούν άμεσα με τον κανονισμό διότι τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πάρα πολύ μεγάλα.

Από τη πλευρά μας έχουμε αρχίσει ήδη να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στο λογισμικό Medicalinfo για να εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό.

Θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές όπου θα ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες Μονάδες Υγείας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.