Έχει ανακοινωθεί το Φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 1536 – 31/05/2016 που αφορά το φυσικό φάκελο που θα αποστέλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ. Σε επόμενη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τυχών αλλαγές στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους χρήστες της εφαρμογής.