Από σήμερα 9/6 για τις ιδιωτικές κλινικές, εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, ισχύει νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, που έχει ανακοινωθεί στον ιστότοπο του υπουργείου υγείας. Εντός των ημερών θα γίνει και η αναβάθμιση των τιμών στην εφαρμογή