Σε εφαρμογή ο νέος  ΕΚΠΥ

Σε ισχύ είναι από τη 1η Νοεμβρίου 2018 ο Νέος Κανονισμός Παροχής Υπηρεσίων του ΕΟΠΥΥ με αρκετά θέματα όπως προκύπτει σε συζήτηση με τις κλινικές και τα Κέντρα Αποκατάστασης.

Πέρα από τις αλλαγές σε θέματα συμμετοχής και φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτουν και θέματα όπως αυτά των παρατάσεων στις ψυχιατρικές κλινικές όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 όπου αλλάζει ο τρόπος έγκρισης ειδιαίτερα στις κλινικές εκείνεις που δεν υπάρχει ελεγκτής ιατρός.

Αν και υπάρχει καλή επικοινωνία με τα τμήματα πληροφορικής και εκκαθάρισης, με το τμήμα σχεδιασμού δε ήταν δυνατό να βγάλουμε γραμμή!!!