Την προηγούμενη βδομάδα ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ η έναρξη των παρακάτω διαδικασιών,

Από 01 Ιουνίου 2013 τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική αναγγελία των εισιτήριων και εξιτηρίων σε πραγματικό χρόνο  μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΟΠΥΥ (ηλεκτρονικό εισιτήριο – εξιτήριο). Μετά από αυτή την ημερομηνία καμία νοσηλεία δεν θα αποζημιώνεται  αν δεν έχει τηρηθεί η εν λόγω διαδικασία.

Για να είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει πρώτα οι κλινικές να συνδεθούν με το λογαριασμό του eΔΑΠΥ και να καταχωρίσουν την δυναμικότητα των κλινών χωριστά για κάθε κλινική του θεραπευτηρίου. Η διαδικασία είναι ενεργή από τις 17 Μαΐου.

Επιπλέον από 1 Ιουλίου τίθεται  σε λειτουργία η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών παραστατικών υγείας κλειστής περίθαλψης  (eΔΑΠΥ κλειστής περίθαλψης). Η εν λόγω διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά με αποστολή των στοιχείων σε αρχείο μορφής HL7 που σημαίνει πως η κλινική θα πρέπει να έχει ενημερωμένο λογισμικό  που να παρέχει τη δυνατότητα εξόδου ενός αρχείου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΠΥΥ. Το σύστημα του ΕΟΠΥΥ θα ξεκινήσει σε πιλοτική μορφή από τις 10 Ιουνίου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές  ορθής λειτουργίας από μέρους του ΕΟΠΥΥ.

Η εταιρεία μας παραβρέθηκε στη συνάντηση του ΕΟΠΥΥ με τις εταιρείες μηχανοργάνωσης κλινικών και συζητήθηκε το θέμα της υποβολής αναδρομικά των λογαριασμών του 2012 μέσω της διαδικασία eΔΑΠΥ,  ώστε να προχωρήσει η αποπληρωμή – εκκαθάριση  του υπόλοιπου 10% .