Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλες οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αρχείου στο eΔΑΠΥ , των αναλυτικών παραστατικών υγείας κλειστής περίθαλψης του 2013, ανά μήνα, μέχρι την 10/01/2014.

Συνεπώς από από τον Ιανουάριο 2014 και στο εξής θα πραγματοποιούνται μόνον ηλεκτρονικές υποβολές μηνιαίων λογαριασμών. Οι τεχνικές προδιαγραφές του αρχείου που θα υποβάλλεται θα είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο HL7.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Medicalinfo περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την πλήρη μηχανοργάνωση της μονάδας σας η οποία καλύπτει και τις ανάγκες για ηλεκτρονική υποβολή αρχείων στο eΔΑΠΥ όπως αυτές ζητούνται από τον ΕΟΠΥΥ.