Ναι, το Medicalinfo αναβαθμίζεται συνεχώς για να καλύπτει τόσο τις αλλαγές της νομοθεσίας όσο και τη προσθήκη νέων χαρακτηριστικών που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του.