Ναι, το Medicalinfo έχει ολοκληρωμένο μηχανισμό τιμολόγησης που αυτοματοποιεί την διαδικασία έκδοσης παρασταστικού λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρεώσεις που έχουν γίνει στα διάφορα τμήματα κατά τη νοσηλία. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα για την προσθήκη απεριόριστων τιμοκαταλόγων.