Ναι, το Medicalinfo έχει ανασχεδιαστεί όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού προσωπικών δεδομενων (ΓΚΠΔ-GDPR).