Ναι, εφόσον η εγκατάσταση απαιτεί επιπρόσθετη λειτουργικότητα που δεν καλύπτεται από τους υπάρχοντες μηχανισμούς υπάρχει διαδικασία που ακολουθείται για την ορθή και ολοκληρωμένη καταγραφή των απαίτησεων ώστε να δημιουργηθεί ο νέος μηχανισμός.