Ναι, υπάρχει διαδικασία με την οποία μπορεί να διασυνδεθεί είτε online είτε offline θεωρητικά με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές, μέχρι σήμερα έχουμε διασυνδέσει το medicalinfo με εφαρμογές των Softone, Epsilonet, Entersoft, Singularlogic, Altec.