Το Medicalinfo ως μέρους επιχειρησιακού λογισμικού αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη Μονάδα Υγείας οπότε και έχουμε επενδύσει πολύ στην υποστήριξη του χρήστη. Για αυτόν το λόγο έχουμε δημιουργήσει online documentation, βοηθητικά βίντεο, case studies, τηλεφωνική υποστήριξη με διαδικτυακή πρόσβαση στον απομακρυσμένο υπολογιστή του χρήστη καθώς και επίσκεψη στο χώρο της Μονάδας εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.