Ναι, για τη κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών που κάνουν χρήση του Κλειστού Ενοποιημένου (Ελληνικού) Νοσήλιου υπάρχει ολοκληρωμένος μηχανισμός για την διαχείριση ICD – ΚΕΝ – Ιατρικών Πράξεων.