Ναι, το Medicalinfo καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ από τις μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κλίνικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Μ.Χ.Α.) είτε αυτό είναι έντυπο είτε ηλεκτρονικό (έντυπες καταταστάσεις, μηνιαίες υποβολές, αναγγελία μέσω web services κλπ)