Το λογισμικό Medicalinfo είνα αρχιτεκτονικής Client-Server που σημαίνει ότι για την σωστή χρήση θα πρέπει να εκτελείτε τόσο το server μέρος του λογισμικού όσο και το Client. Μπορεί να λειτουργήσει στον ίδιο υπολογιστή (Standalone) ή σε δίκτυο Server – Client (Υπολογιστής χρήστη).

  • Κεντρικός υπολογιστής (Server)

Παράμετρος Συνιστώμενη
Λειτουργικό Σύστημα Windows Server: Τρέχουσα έκδοση />= 2016 64bit
Επεξεργαστής 1. Intel i5 / i7 / Xeon +

2. Αντίστοιχο AMD

Δίσκος SSD
Μνήμη RAM >=16 GB

  • Υπολογιστής Χρήστη (Client)

Παράμετρος Συνιστώμενη
Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows: 10+, 32-bit ή 64-bit
Επεξεργαστής Intel Core  >= i3

Αντίστοιχο AMD

Μνήμη RAM  >4 GB
Ανάλυση οθόνης wide 16:9 Full HD (1920×1080)

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά και δεν λαμβάνουν υπ’ όψην ειδικές συνθήκες μιας εγκατάστασης πχ αριθμός χρηστών κλπ.