Το λογισμικό Medicalinfo είνα αρχιτεκτονικής Client-Server που σημαίνει ότι για την σωστή χρήση θα πρέπει να εκτελείτε τόσο το server μέρος του λογισμικού όσο και το Client. Μπορεί να λειτουργήσει στον ίδιο υπολογιστή (Standalone) ή σε δίκτυο Server – Client (Υπολογιστής χρήστη).

  • Κεντρικός υπολογιστής (Server)

Παράμετρος Συνιστώμενη Αποδεκτή
Λειτουργικό Σύστημα Windows Server: 2008 R2 64-bit / 2012 64-bit / 2012 R2 / 2016 Windows Server 2008
Επεξεργαστής 1. Intel i5 / i7 / Xeon +

2. Αντίστοιχο AMD

1. Intel Core 2 Duo +

2. Αντίστοιχο AMD

Δίσκος SSD / SAS / SCSI SATA III +
Μνήμη RAM 16 GB 8 GB

  • Υπολογιστής Χρήστη (Client)

Παράμετρος Συνιστώμενη Αποδεκτή
Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows:

7 / 8 / 8.1 / 10+, 32-bit ή 64-bit

Επεξεργαστής Intel Core i3 +

Αντίστοιχο AMD

Intel Core 2 Duo +

Αντίστοιχο AMD

Μνήμη RAM άνω των 4 GB  4 GB
Ανάλυση οθόνης wide 16:9 Full HD (1920×1080) wide 16:9 1200×900

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά και δεν λαμβάνουν υπ’ όψην ειδικές συνθήκες μιας εγκατάστασης πχ αριθμός χρηστών κλπ.