Ναι, υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λοιπών ασφαλιστικών φορέων (πλην ΕΟΠΥΥ) ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί ασφαλιστικοί φορείς (ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι).