Αναβαθμίστηκε το σύστημα του ΔΑΠΥ κλειστής περίθαλψης και πλέον είναι υποχρεωμένα και τα Κέντρα Αποκατάστασης κλειστής περίθαλψης να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΔΑΠΥ μέχρι 10 Σεπτεμβρίου (10/9/2013) τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του Ιουλίου και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου (20/9/2013)  το πρώτο εξάμηνο καθώς και τον Αύγουστο του 2013.