Εννιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 2018

Δημοσιεύτηκε τη τετάρτη 20 Ιουνίου το ΦΕΚ με το Νέο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσίων Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα ισχύει από τη 1η Οκτωβρίου 2018. Ο νέος κανονισμός φέρει αρκετές αλλαγές και ρίχνει φως σε κάποιες περιπτώσεις που στον προηγούμενο ήταν αρκετά θολές.