Σύμφωνα με την συνεδρίαση 545/15 Μαρτίου 2019 το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ έλαβε την απόφαση 363 η οποία αναφέρεται στην επεξεργασία του οδηγού εκκαθάρισης όπως τον εισηγήθηκε η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ελέγχου & Εκκαθάρισης.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

“Ουσιαστικά επικαιροποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι οδηγίες της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις για το διοικητικό έλεγχο και οι οδηγίες ιατρικού ελέγχου της ανωτέρω Ομάδας για τον ιατρικό έλεγχο των δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΕΚΠΥ και μετά την υλοποίηση των αλλαγών του στο Ε-ΔΑΠΥ.

Ο οδηγός περιλαμβάνει στο Α’ μέρος:

  • Τις ισχύουσες διατάξεις και τις Διευκρινίσεις Χρεώσεων
  • τις οδηγίες κλινικού και διοικητικού ελέγχου για τις ιδιωτικές κλινικές και τα δημόσια νοσοκομεία.
  • Τις οδηγίες κλινικού και διοικητικού ελέγχου για τις ψυχιατρικές κλινικές.
  • Τις οδηγίες κλινικού και διοικητικού ελέγχου για τις ειδικές παθολογικές κλινικές που νοσηλεύουν χρόνιους πάσχοντες
  • Τις οδηγίες κλινικού και διοικητικού ελέγχου για ΚΑΑ-ΚΝ (Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Νοσηλείας).
  • Τις οδηγίες κλινικού και διοικητικού ελέγχου για τις ΜΧΑ-ΜΤΝ
  • Τις οδηγίες κλινικού και διοικητικού ελέγχου για τους παρόχους ακτινοθεραπευτικών Πράξεων

Στο Β’ Μέρος, τις οδηγίες διοικητικού ελέγχου για συμβεβλημένους παρόχους δομών ευάλωτων ομάδων.”

Ο οδηγός επιφέρει σε μερικές περιπτώσεις αρκετές αλλαγές όπως αυτή των υποβολών των Κέντρων Αποκατάστασης όπου θα πρέπει να ανεβάζουν συμπληρωματικές υποβολές στο Ε-ΔΑΠΥ τόσο για τις εγκρίσεις ΑΥΣ όσο και για τις χειρόγραφες βεβαιώσεις.

Ο συγκεκριμένος οδηγός ισχύει από τις υποβολές του Μαρτίου 2019.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το medicalinfo καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία και έχει προβλεφθεί η χρήση της συμπληρωματικής υποβολής περισσότερο της μία φοράς.