Νέα λειτουργία Medicalinfo για την υπηρεσία myDATA

Από 1η Ιανουαρίου 2021 ξεκινάει η λειτουργία της υπηρεσίας myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την ενημέρωση/κοινοποίηση των λογιστικών κινήσεων μιας επιχείρησης στο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και του τομέα της Υγεία (κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, ΜΧΑ, διαγνωστικά εργαστήρια κλπ).

Ακολουθώντας πιστά της εξελίξεις, αναπτύξαμε ένα νέο υποσύστημα, το Medicalinfo Data Interchange όπου δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης του medicalinfo με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα με τη χρήση διεθνών πρωτοκόλλων. Μέσω αυτού του υποσυστήματος βελτιώνεται σημαντικά το υπάρχον σύστημα εξαγωγής δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές και πλέον δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης και με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing).

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί και λειτουργεί διασύνδεση με τα παρακάτω ERP που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά:

  • Softone
  • Entersoft
  • Unisoft
  • EpsilonNet

Με τη νέα λειτουργία θα είναι σε θέση η Μονάδα Υγείας να αλληλεπιδρά με οποιαδήποτε εφαρμογή που έχει τη δυνατότητα χρήσης των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων.