Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σχετικά με τον μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (Rebate) που αφορά το σύνολο των παρόχων και ισχύει από τη 1η Αυγούστου 2017 και έπειτα. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση επιφέρει αλλαγές τόσο στις κλίμακες όσο και στα ποσοστά.

Οι νέοι συντελεστές και κλίμακες του rebate θα εφαρμοστούν από 1η Αυγούστου για το μήνα Αύγουστο και έπειτα, δηλ. θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του Αυγούστου που θα υποβληθεί προς τον ΕΟΠΥΥ τον Σεπτέμβριο.

Τέλος όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση “Η με αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011/30.10.2015 (Β’ 2391) υπουργική απόφαση «Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)» και η με αριθμ. Γ3γ/63182/9.11.2015 (Β’ 2496) υπουργική απόφαση «Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις − ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων» καταργούνται.“

Έχει αναρτηθεί οδηγός βήμα-βήμα (Κεφάλαιο 7. Παραμετροποίηση) στη τεκμηρίωση λογισμικού wiki.medicalinfo Επισυνάπτουμε την Υπουργική Απόφαση.