Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7/10/2013 η απόφαση για τον καθορισμό, διαδικασία και τρόπο απόδοσης του ποσού “επιστροφής” (rebate) του Άρθρου 100 Παρ. 5 του Ν. 4172/2013 (Α’,167) , για τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ .

Σας παραθέτουμε το σχετικό ΦΕΚ . ΦΕΚ 2511