Νέος Οδηγός εκκαθάρισης

Σύμφωνα με την συνεδρίαση 545/15 Μαρτίου 2019 το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ έλαβε την απόφαση