Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ