Η εταιρεία μας το 2020

Το 2020 υπήρξε αναμφίβολα μία δύσκολη χρονιά για όλους μας τόσο σε προσωπικό,