Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ η δημιουργία web services για την διασύνδεση αναγγελίας συνεδριών και γνωματεύσεων αιμοκαθάρσεων. Το λογισμικό διαχείρισης Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Medicalinfo Hemodialysis αναπτύσσει τις αντίστοιχες λειτουργίες ώστε να είναι σε θέση οι συνεργαζόμενες ΜΧΑ – ΜΤΝ να εκμεταλλευτούν την παραπάνω διασύνδεση.
Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του φορέα ώστε τις επόμενες ημέρες να θέσουμε το μηχανισμό σε παραγωγική φάση.